China Taiping Disclaimer

China Taiping Disclaimer

by essenture

Deze disclaimer is van toepassing wanneer u deze website van China Taiping bezoekt.

Algemeen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren. Het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website onvolledig is en/of onjuistheden. China Taiping is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke manier dan ook ontstaat door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen ons best om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie en materiaal op de website zijn eigendom van China Taiping of van derden die dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan China Taiping.

Het vermenigvuldigen van de informatie of materiaal op de website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van China Taiping. Wilt u gebruik maken van de informatie voor commerciƫle doeleinden? Voor mogelijkheden hiertoe, verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van China Taiping worden links gepubliceerd naar andere websites, zoals die van onze partners of van verenigingen waar wij bij aangesloten zijn. China Taiping is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele nadelige gevolgen van de publicaties op deze websites.

Wijzigingen

China Taiping behoudt het recht om ten allen tijde de regels van deze disclaimer aan te passen. Mocht het zijn dat u iets heeft opgemerkt dat onjuist is of niet naar behoren functioneert? Dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt.