Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

by essenture

Klacht indienen

Het is mogelijk om een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de diensten van China Taiping. Dit kan gedaan worden op verschillende manieren:

Contactformulier

Via het contactformulier uw klacht indienen.

Telefonisch

Telefonisch via 010-2330670 (lokaal tarief). We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30.

Per post

Schriftelijk per post versturen naar de onderstaand adres onder vermelding van ‘Klacht’:

China Taiping Insurance
Klachtendesk
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging. Binnen een termijn van 10 werkdagen nemen wij contact met u op over een passende oplossing. Mocht het zijn dat wij niet binnen 10 werkdagen contact met u kunt opnemen? Dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Klacht indienen via uw adviseur

Tevens is het mogelijk om via uw adviseur uw klacht in te dienen. Uw adviseur neemt dan contact met op met ons. De klacht wordt volledig met uw adviseur afgehandeld, waarna de terugkoppeling van de klacht via uw adviseur verloopt.

Niet tevreden over de oplossing

  • Dan kunt u aan ons doorgeven dat u niet tevreden bent met de oplossing. Wij zullen uw klacht herzien en opnieuw beoordelen.
  • Indien u niet tevreden blijft over de oplossing dan kunt u binnen 3 maanden na het ontvangst van ons definitieve oplossing contact opnemen met de Engelse klachteninstituut Financial Ombudsman Service. Financial Ombudsman Service is opgezet door de Engelse Parlement met als doel om problemen tussen de consumenten en hun financiële dienstverlener op te lossen.

Financial Ombuddsman Service
Exchange Tower
Harbour Exchange Square
London E14 9SR
Phone no.:  +44 20 7964 1000
http://www.financial-ombudsman.org.uk/

( China Taiping (NL) is een onderdeel van ons hoofdkwartier gelegen in London, derhalve werken wij met een Engelse klachteninstituut. )

  • U kunt het geschil nog altijd voorleggen aan de bevoegde rechter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website rechtspraak.nl.