Co-assurantie

Co-assurantie

by essenture
Zware en lastige risico’s in grote omvang worden meestal in de co-assurantie gesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote risico’s in de industriële of commerciële sector, waarbij het risico te groot is voor één verzekeraar.

Om deze risico’s verzekerbaar te maken is er sprake van co-assurantie. In deze vorm van verzekeren wordt het risico verspreid onder meerdere verzekeraars, zodat de gezamelijke capaciteit toereikend is om het verzekerbaar te maken.

China Taiping (NL) is een betrouwbare speler op de co-assurantiebeurs. In nauwe samenwerking met onze verzekeringsmakelaars tekenen wij mee op risico’s die worden aangeboden op de co-assurantiebeurs.

Ter ondersteuning van de verwerking van de activiteiten in de co-assurantiemarkt zijn wij aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) en maken wij gebruik van het e-ABS sanctieplatform.